Zakład Poligraficzny W. Wiliński w Gliwicach istnieje od 1991 r. Powstał w miejsce istniejącej od 1951 r. drukarni, która stosowała technikę typograficzną oraz offset w oparciu o czeskie urządzenia Adast i Romayor.

W 1991 r. drukarnia uległa modernizacji. Zlikwidowano maszyny typograficzne, a w miejsce czeskich maszyn offsetowych zakupiono maszyny firmy Heidelberg Speedmaster format B-2 GTO i B-3. Ponadto unowocześniono introligatornię przez zakup oklejarki BQ do książek firmy japońskiej Horizon i wieży zbierającej tej firmy oraz krajarki o długości noża 132 cm.

Specjalnością zakładu jest druk książek i barwnych katalogów. Ponadto drukujemy afisze, plakaty, albumy, prospekty, ulotki, wizytówki, papiery firmowe, bloki itp.

Doświadczenie, nowoczesność, wysoka jakość, krótkie terminy, niskie ceny to doskonałe atuty Zakładu Poligraficznego W. Wiliński.


Zakład Poligraficzny Waldemar Wiliński
44-100 Gliwice, ul. Chopina 6
tel./fax: 032 231 32 16
tel.: 032 238 82 75, 032 230 34 13
E-mail: